Neem con­tact op

Als u advies wilt over levens­loop­be­sten­dig wonen van de samen­wer­ken­de onder­ne­mers uit Horst aan de Maas neem dan via onder­staand for­mu­lier con­tact met ons op.

Ik wil graag met Levens­loop­be­sten­dig wonen Lim­burg in con­tact komen door mid­del van:

6 + 9 =

Wat kunt u als klant ver­wach­ten van het advies­tra­ject van­uit de samen­wer­ken­de ondernemers