Veelgestelde vragen

 

Hoe kunnen levensloopbestendige installaties een woonhuis meer comfortabel maken?

Jan van Goch, Elek­tro van Goch geeft aan hoe over lev­ensloopbestendi­ge instal­laties kun­nen onder­s­te­unen in het meer com­fort­a­bel te mak­en van een woonhuis.

Wat is levensloopbestendig wonen?

In deze video vertelt Lam­bert Joost­en, make­laar en tax­a­teur, wat lev­ensloopbestendig wonen pre­cies inhoudt en welke zak­en van belang zijn bij het lev­ensloopbestendig mak­en van een woning.

Is mijn woning geschikt?

In deze video vertelt Pieter-Jan Camps, spe­cial­ist lev­ensloopbestendig wonen, over de mogelijkhe­den om wonin­gen lev­ensloopbestendig te ver­bouwen en in te richt­en. Uit­er­aard dient er bij ver­bouw­plan­nen per sit­u­atie bekeken te wor­den wat mogelijk is en of er extra goed­keur­ing van de eigen gemeente nodig is.

Wat is comfort?

In deze video geeft Pieter-Jan Camps, spe­cial­ist lev­ensloopbestendig wonen, aan dat het com­fort­a­bel mak­en van je won­ing gedurende elke lev­ens­fase een actueel the­ma blijft.

Is levensloopsbestendig wonen geschikt voor elke levensfase?

In deze video benadrukt Pieter-Jan Camps, spe­cial­ist lev­ensloopbestendig wonen, dat je nooit te vroeg kan begin­nen aan het lev­ensloopbestendig mak­en van je woning.

Verhuizen of verbouwen?

In deze video vraagt Pieter-Jan Camps, spe­cial­ist lev­ensloopbestendig wonen, zich af waarom je zou ver­huizen als je thuis voelt in je huidi­ge woonomgev­ing en je huis met staps­gewi­jze veran­derin­gen lev­ensloopbestendig kan maken.

Wat zijn financiële tips bij het levensloopbestendig maken van je woning?

Lam­bert Joost­en, makelaar/taxateur, geeft enkele finan­ciële tips die hand­ig zijn bij het lev­ensloopbestendig mak­en van je woning.

Hoe verloopt een klantadviesgesprek?

Pieter-Jan Camps, spe­cial­ist lev­ensloopbestendig wonen, in gesprek met een klant over het lev­ensloopbestendig mak­en van de bad­kamer. Tevens geeft hij advies over de mogelijkhe­den van het lev­ensloopbestendig mak­en van het hele huis de komende jaren. Het lev­ensloopbestendig mak­en van de won­ing hoeft namelijk niet in één keer, maar kan ook gefaseerd.

Wanneer ergo?

Wan­neer roep je de hulp in van een ergother­a­peut bij het lev­ensloopbestendig mak­en van je won­ing? Cathe­li­jne Stri­j­bosch legt uit wan­neer het hand­ig is om ook een ergother­a­peut te raadplegen.

Stappenplan

Vol­gens welk stap­pen­plan geeft een ergother­a­peut  advies bij het lev­ensloopbestendig mak­en van een woning?

Valpreventie

Hoe kun je mid­dels hulp van je ergother­a­peut je bad­kamer aan­passen in kad­er van valpreventie?