Home — 1
Image is not available
Image is not available
Ver­bouwen of verkopen?
Voor het­zelfde geld(t) ook lev­ensloopbestendig wonen 
Ver­bouwen of verkopen?
Voor het­zelfde geld(t) ook lev­ensloopbestendig wonen 
Home — 2
Image is not available
Image is not available
Maak je huis nog
com­fort­a­bel­er!
Voor nu EN in de
toekomst.
Maak je huis nog com­fort­a­bel­er!
Voor nu EN in de toekomst. 
Home — 3 — copy — copy
Image is not available
Image is not available
Maak je huis nog toe­ganke­lijk­er voor gas­ten. Ga voor een drem­pelvrij huis!
Maak je huis nog toe­ganke­lijk­er voor gas­ten. Ga voor een drem­pelvrij huis!
previous arrow
next arrow

Levensloopbestendig wonen Limburg

Het toe­ganke­lijk, com­fort­a­bel en veilig mak­en van een won­ing noe­men we ook wel het lev­ensloopbestendig mak­en van een won­ing. Een lev­ensloopbestendi­ge won­ing is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, voor elke lev­ens­fase. In feite (ver)bouw je een huis op zo’n manier dat dit zich aan kan passen aan veran­derende lev­en­som­standighe­den. Dit kan bij nieuw­bouw, maar zek­er ook bij bestaande bouw.

Denk hier­bij aan:

  • De breedte en hoogte van door­gan­gen en deuren
  • Door­lopende vlo­eren zon­der drempels
  • Mogelijkhe­den om een ruimte te trans­formeren van speelka­mer, via studeerkamer tot uitein­delijk slaap­kamer met inloop­douche. Voor elke lev­ens­fase kan je de ruimte gebruiken
  • De inzet van domot­i­ca om je func­ties van je huis automa­tisch en op afs­tand te kun­nen besturen.