Home — 1
Image is not available
Image is not available
Ver­bou­wen of ver­ko­pen?
Voor het­zelf­de geld(t) ook levens­loop­be­sten­dig wonen 
Ver­bou­wen of ver­ko­pen?
Voor het­zelf­de geld(t) ook levens­loop­be­sten­dig wonen 
Home — 2
Image is not available
Image is not available
Maak je huis nog
comfortabeler!
Voor nu EN in de
toe­komst.
Maak je huis nog comfortabeler!
Voor nu EN in de toekomst. 
Home — 3 — copy — copy
Image is not available
Image is not available
Maak je huis nog toegankelijker voor gasten. Ga voor een drempelvrij huis!
Maak je huis nog toegankelijker voor gasten. Ga voor een drempelvrij huis!
previous arrow
next arrow

Levens­loop­be­sten­dig wonen Limburg

Het toe­gan­ke­lijk, com­for­ta­bel en vei­lig maken van een woning noe­men we ook wel het levens­loop­be­sten­dig maken van een woning. Een levens­loop­be­sten­di­ge woning is bedoeld voor ieder­een, van jong tot oud, voor elke levens­fa­se. In fei­te (ver)bouw je een huis op zo’n manier dat dit zich aan kan pas­sen aan ver­an­de­ren­de levens­om­stan­dig­he­den. Dit kan bij nieuw­bouw, maar zeker ook bij bestaan­de bouw.

Denk hier­bij aan:

  • De breed­te en hoog­te van door­gan­gen en deuren
  • Door­lo­pen­de vloe­ren zon­der drempels
  • Moge­lijk­he­den om een ruim­te te trans­for­me­ren van speel­ka­mer, via stu­deer­ka­mer tot uit­ein­de­lijk slaap­ka­mer met inloop­dou­che. Voor elke levens­fa­se kan je de ruim­te gebruiken
  • De inzet van dom­o­ti­ca om je func­ties van je huis auto­ma­tisch en op afstand te kun­nen besturen.