Levensloopbestendig wonen in Horst aan de Maas

Het Noord-Lim­burgse Horst aan de Maas is één van de grotere gemeen­ten in Lim­burg qua opper­vlak­te. Het is een plat­te­lands­ge­meente die bestaat uit 16 ker­nen, waaron­der Sev­enum, Meer­loo, Broekhuizen, Horst en Grubben­vorst. In Horst aan de Maas is 80% van de wonin­gen par­ti­c­uli­er bez­it, maar slechts een frac­tie van deze huizen is lev­ensloopbestendig. Een aan­tal lokale onderne­mers hebben daarom een geza­men­lijk inte­grale dienst ontwikkeld om de woningeigenaren te onder­s­te­unen bij het lev­ensloopbestendig mak­en van hun woningen.