Levens­loop­be­sten­dig wonen in Horst aan de Maas

Het Noord-Lim­burg­se Horst aan de Maas is één van de gro­te­re gemeen­ten in Lim­burg qua opper­vlak­te. Het is een plat­te­lands­ge­meen­te die bestaat uit 16 ker­nen, waar­on­der Seve­num, Meer­loo, Broek­hui­zen, Horst en Grub­ben­vorst. In Horst aan de Maas is 80% van de wonin­gen par­ti­cu­lier bezit, maar slechts een frac­tie van deze hui­zen is levens­loop­be­sten­dig. Een aan­tal loka­le onder­ne­mers heb­ben daar­om een geza­men­lijk inte­gra­le dienst ont­wik­keld om de woningei­ge­na­ren te onder­steu­nen bij het levens­loop­be­sten­dig maken van hun woningen.