Instal­la­tie­be­drijf

VOF Hans Smits
 
  • Ruim 50 jaar spe­ci­a­list op het gebied van CV instal­la­ties en lood­gie­ters­werk
  • Klant­ge­richt en betrok­ken
  • Vak­be­kwaam team met rui­me erva­ring